Ebaluaketa

Zer hartuko da kontuan ebuluatzerako orduan?